Ståndskiva

Plåtgubben AB

Ordinarie pris 168 kr

Anvisning höger/vänster: om väggen är På vänster sida om ryggen = höger plåt.

Vid beställning i löpmeter lämnas plåtarna färdiga för överlappning i ändarna.